۰۶
خرداد

ورودی ها و راهروهای خانه

ورودی ها و راهروهای خانه:

ورودی ها و راهروهای خانه:اولین گامی که هر شخص در خانه می گذارد;با ورودی خانه رو به رو می شود همچنین اولین حسی که از یک خانه به اشخاص منتقل می شود از ورودی خانه سرچشمه می گیرد;اگر برای ورودی یک خانه از رنگ سفید;و یا رنگ های روشن استفاده شده است باعث می شود;بر وسعت فضا افزوده شود;و فضا بزرگ تر از آنچه که هست به نظر برسد;و بر وسعت فضا افزوده شود;عکس این موضوع نیز برقرار است و اگر برای ورودی یک خانه از رنگ های تیره استفاده شود فضا کوچک تر جلوه می دهد.     ورودی ها و راهروهای خانه

نکته ی دیگری که وجود دارد;اگر شما ورودی منزلتان را تمیز و مرتب نگه دارید;باعث می شود که حس طراوت و شادابی را به ساکنین منتقل کنید.

_ ورودی تاریک و نامرتب:

یک ورودی نا مرتب و تاریک، با نگه داری وسایل غیر ضروری در این قسمت مانند کفش های انباشته شده و روی هم ریخته شده و بوی نامطبوع غذای روز گذشته می تواند;حس و حال ناخوشایندی به هر بیننده ای منتقل کند;حتی شخص صاحب خانه با از گذشت یک روز کاری سخت و خسته کننده با رو به رو شدن همچین صحنه ای دیگر رغبتی برای بازگشت به منزل ندارد.   ورودی ها و راهروهای خانه

_ ورودی تاریک و تاثیر آن بر سلامتی ساکنین:

ورودی خانه نباید تاریک و نا مرتب باشد از نظر روانشناسی حضور در چنین مکان هایی باعث پریشان حالی در افراد می شود;و با گذشت مدت زمان اندکی شخص را افسرده و کسل می کند;استفاده از جا کفشی و جا لباسی باعث نظم بخشی در این قسمت از خانه می شود;زمانی که یک جای مشخص برای وسایل از جمله کفش ها و لباس ها در نظر بگیریم با آشفتگی و نامنظمی کمتری در خانه مواجه خواهیم شد.   ورودی ها و راهروهای خانه

ورودی ها و راهروهای خانه
ورودی ها و راهروهای خانه

_ دیوار ورودی خانه را مزین کنید:

اگر طراحی منزل شما به گونه است که درب ورودی شما رو به دیوار باز می شود برای جلوگیری از احساس گیجی و گنگی در هنگام ورود افراد بهتر است;دیوار رو به روی درب را به وسیله ی یک تابلو نقاشی و یا قاب عکس تزیین کنید این کار ممکن است;برای هر بیننده ای جذاب و متاثر کننده باشد.    ورودی ها و راهروهای خانه

_ استفاده از درب هایی با شیشه های رنگی :

استفاده از درب های ورودی با شیشه های رنگی می تواند;راهکار خوبی برای ورود نور و انرژی مثبت در فضای راهرو و یا قسمت ورودی منزل شما شود،;به این صورت که نور از طریق این شیشه ها بدون وجود هیچ مزاحمی به آسانی وارد محیط داخلی خانه شما می شود;و در صورت استفاده از شیشه های رنگی این ترکیب نور منجر به ایجاد;ترکیب نورانی زیبایی خواهد شد.

_ استفاده از گیاهان طبیعی در راهروها و قسمت ورودی خانه:

استفاده از گیاهان در راهرو ها و قسمت ورودی هر منزل می تواند;حسی زیبا و متفاوت در بدو ورود افراد ایجاد کنند.

_ درب سرویس های بهداشتی را ببندید:

چنانچه طراحی منزل شما ب صورتی است;که سرویس های بهداشتی در قسمت ورودی خانه قرار دارند توجه داشته باشید;که همیشه درب آن ها بسته باشد،;باز بودن درب سرویس بهداشتی هنگام ورود افراد جلوه ی ناخوشایندی ایجاد می کند.