آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی
۲۱
مرداد

آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی

آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی
آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی

آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی

 

امروزه آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی موردتوجه بسیاری ازافراد قرارمیگیرد زیرااین موضوع تاثیر بسزایی درپیشرفت کاری وانتقال احساسات خوب خواهدداشت.

وقتی دکوراسیون داخلی دریک محیط صورت میگیرد فضاهای پرت آن کاربردی میشود و روحیه افراد ساکن درآن تقویت خواهدشد.

البته این طراحی باید به صورت اصولی صورت بگیرد که نیازمند دانش و اطلاعات خواهدبود. شرکت طراحی داخلی با رعایت استانداردهای لازم دکوراسیون داخلی تمام مکان ها را انجام خواهدداد.

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی به روش های گوناگونی صورت میگیرد و نوع فضا بر انتخاب این روش ها تاثیر می گذارد. برای آنکه طراحی دکوراسیون داخلی موردتاییدمشتری قرار بگیرد.

معمولا از روشهای مدرن دراین رابطه استفاده می شود. هرچه این دکوراسیون بصورت اصولیتر انجام شود و استانداردهای لازم درآن رعایت شود. نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

میتوان ازچوب،شیشه،فلز و یاترکیب این موارد دردکوراسیون داخلی استفاده کرد.

 

اصول طراحی داخلی

  • هماهنگی:

در طراحی داخلی باید دقت کرد که مواردی مثل رنگ، شکل، جنس و بافت فضا با‌همدیگر هماهنگی داشته باشند.

رنگ قهوه ای، رنگ چوب و سفید معمولا بر سایر رنگ ها بیشتر ترجیح داده می شوند و اگر از آن ها استفاده شود باید هماهنگی را در همه اجزا رعایت کرد.

  • یکی کردن:

در طراحی داخلی بایدسعی کرد اجزای به کار رفته درفضارایکی کرد تا مخاطبی که آن را مشاهده کند. این اجزا را به حالت های متفاوت مشاهده نکند.

  • تاکید:

گاهی در محیطی که قرار است طراحی صورت بگیرد یک بخش را برجسته تر نشان می دهند تا مورد توجه قرار بگیرد.

که ممکن است به حالت هایی چون تضاد، متفاوت بودن ابعاد، متفاوت بودن جنس، تمرکز نور و یا بی قاعدگی صورت پذیرد.

  • ریتم و آهنگ:

ایجادریتم در طراحی دکوراسیون داخلی به این صورت خواهد بودکه رنگ بکار گرفته شده. رابتدریج کم رنگ و یا پر رنگ کرد و یا به صورت های نزولی و صعودی اندازه اجزا راتغییرداد.

می توان برای رسیدن به ریتم و آهنگ در محیط، موردی را به حالت هماهنگ تکرار کرد.

  • تعادل:

باید سعی کرد در طراحی داخلی نظم را بین اجزا ایجاد کرد در این صورت شاهد ایجاد تعادل در محیط خواهیم بود.

این تعادل ممکن است به حالت های متقارن و یا نا متقارن ایجاد شود.

 

مقاومت اجزا در دکوراسیون داخلی

موردی که در دکوراسیون داخلی مهم است مقاومت و استحکام اجزای محیط است. تا در برابر هر گونه فشار داخلی و خارجی شکل و شمایل خود را از دست ندهد.

طراحان تیم راما همگی درباره مقاومت انواع متریال ها اطلاعات لازم را دارند. تا نتیجه مطلوبی را به دست آورند. شما می توانید با سپردن طراحی خود به این تیم بهترین نتیجه ممکن در طراحی را از آن خود کنید.