• تلفن: 46087634-021
  • ایمیل: info(AT)rama-design.ir

سنگ های آنتیک و دکوراتیو

 وقتی بحث تزیین و دکور کردن دیوارهای داخلی و خارجی به میان می آید خواسته یا ناخواسته اولین گزینه ای که خیلی خودنمایی می کنند سنگ های آنتیک و دکوراتیو هستند. سنگ های تزیینی به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند که در زبان عامیانه به سنگ های طبیعی، سنگ آنتیک و به سنگ هایی با متریال مصنوعی، سنگ دکوراتیو گفته میشود. البته درست است که همیشه میگویند همه چیز طبیعی اش خوب است ولی در این یک مورد باید کمی استثناء قائل شد چون سنگ های دکوراتیو یا مصنوعی بخاطر قیمت مناسب، تنوع طرح و اندازه و وزن کمتر، طرفداران بیشتری نسبت به سنگ های طبیعی آنتیک دارند. پس از نصب سنگ ها روی دیوار عملا تشخیص اینکه روی دیوار مورد نظر سنگ آنتیک کار شده است یا سنگ مصنوعی برای بیننده عادی عملا کاری غیرممکن است و فوت کوزه گری خود را میخواهد که فقط فروشندگان و نصابان این سنگ های زیبا از آن مطلع هستند. همین نکته باعث شده که مردم از سنگ های مصنوعی دکوراتیو استقبال بیشتری داشته باشند،